Fogbandsmaskin

Vi har konstruerat en fogbandsmaskin för fönster/dörrtillverkare.
Den underlättar och snabbar upp ett arbetsmoment som annars kräver mycket tid.
 
 
 
Den här maskinen är till för dem som har behov av
att fästa fogband (tätningslister) på trä- eller andra
platta ämnen. Maskinen sköter hela processen
automatiskt - även bortdragning av den pappers-
remsa som täcker listens limmade sida - och
operatörens enda uppgift blir att fylla på trä och
listrullar samt att skära av listen när varje ämne
gjorts färdigt.
 
Maskinen styrs med fotpedal.
 
Operatören kan ställa in maskinen så att listen
hamnar exakt på den plats på ytan där han
vill ha den.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I magasinet läggs först de ämnen som skall
förses med list.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Färdig produkt. En körning som denna tar bara
ett par minuter.
 
Maskinen tillverkades på uppdrag av WB-Trä
i Burträsk. Där är man så nöjda med den att vi
beslutade erbjuda den till fler fönstertillverkare
i landet.